Checklist Sprint Retrospective Meeting

Op deze pagina vind je een checklist voor de Sprint Retrospective meeting. De checklist is opgebouwd uit een aantal onderdelen: doel van de meeting, frequentie van de meeting, aanwezigen, benodigde voorbereidingen, activiteiten gedurende de meeting, en tenslotte het resultaat van de meeting. In de checklist worden de volgende afkortingen gebruikt: OT = Ontwikkelteam, PO = Product Owner, SM = Scrum Master.

NB: Een nette versie van de Sprint Retrospective checklist kun je downloaden onder aan deze pagina.

Doel van de Sprint Retrospective meeting

Reflecteren op de afgelopen sprint op het gebied van mensen, relatief, proces, en faciliteiten/ tools.

Frequentie van de Sprint Retrospective meeting

Laatste dag van de sprint, na de review.

Aanwezigen bij de Sprint Retrospective

 • Ontwikkelteam
 • Scrum Master
 • Product Owner

Voorbereiding

 • Zorg voor een plan voor de retrospective (SM)
 • Lijst met obstakels wordt meegenomen (SM)
 • Verzamel de uit vorige retrospective overeengekomen acties (SM)

Activiteiten

 • Blijf weg van inhoudelijke discussies over het opgeleverde werk (SM)
 • Vertel het doel en de agenda/ werkvorm (SM)
 • Evalueer afspraken die gemaakt zijn in vorige retrospective (SM)
 • Zorg dat iedereen aan het woord komt (SM)
 • Verzamel input voor verbetering (SM)
 • Bepaal maximaal 3 verbeterpunten voor komende sprint en wijs verantwoordelijken aan (SM)

Resultaat

 • Afspraken over verbeteringen op het gebied van mensen, relaties, processen, en faciliteiten.

Download de checklist voor de Sprint Retrospective meeting door op onderstaande afbeelding te klikken.

Scrum Retrospective Checklist

Andere checklists:

Scrum Master Ambities? In onze tweedaagse Scrum Master training dragen we kennis en ervaringen over die onmisbaar zijn voor het goed uitvoeren van de rol. De training wordt gemiddeld met een 8,6 beoordeeld en daar zijn we trots op.