Checklist Sprint Retrospective Meeting

Op deze pagina vind je een checklist voor de Sprint Retrospective meeting. De checklist is opgebouwd uit een aantal onderdelen: doel van de meeting, frequentie van de meeting, aanwezigen, benodigde voorbereidingen, activiteiten gedurende de meeting, en tenslotte het resultaat van de meeting. In de checklist worden de volgende afkortingen gebruikt:

O = Ontwikkelaars, PO = Product Owner, SM = Scrum Master.

NB: Een nette versie van de Sprint Retrospective checklist kun je downloaden onder aan deze pagina.

 

Doel van de Sprint Retrospective meeting

Reflecteren op de afgelopen sprint op het gebied van mensen, relatief, proces, en faciliteiten/ tools.

Frequentie van de Sprint Retrospective meeting

Laatste dag van de sprint, na de review.

Aanwezigen bij de Sprint Retrospective

 • Ontwikkelaars
 • Scrum Master
 • Product Owner

Voorbereiding

 • Zorg voor een plan voor de retrospective (SM)
 • Lijst met obstakels wordt meegenomen (SM)
 • Verzamel de uit vorige retrospective overeengekomen acties (SM)

Activiteiten

 • Blijf weg van inhoudelijke discussies over het opgeleverde werk (SM)
 • Vertel het doel en de agenda/ werkvorm (SM)
 • Evalueer afspraken die gemaakt zijn in vorige retrospective (SM)
 • Zorg dat iedereen aan het woord komt (SM)
 • Verzamel input voor verbetering (SM)
 • Bepaal maximaal 3 verbeterpunten voor komende sprint en wijs verantwoordelijken aan (SM)

Retrospective vormen

De Zeester
ZeesterDe Scrum Master faciliteert de sessie en zorgt voor de juiste benodigdheden. Voorafgaand aan de meeting tekent hij/zij een grote cirkel op het bord en verdeelt deze in 5 punten;

 • Punt 1: Meer doen
 • Punt 2: Minder doen
 • Punt 3: Starten
 • Punt 4: Stoppen
 • Punt 5: Doorgaan

Als de sessie is gestart vraagt de Scrum Master ieder teamlid (inclusief hij/zij zelf) op een post-it zijn/haar antwoord op de volgende vragen te schrijven en deze in de juiste punt te plakken:

 • Welke zaken moeten we blijven doen?
 • Welke zaken moeten we meer van doen?
 • Welke zaken moeten we minder van doen?
 • Waarmee moeten we beginnen?
 • Waarmee moeten we stoppen?

Door deze methode worden de antwoorden van elk lid transparant en kan de discussie starten.

 

Story telling (Rory Cubes)

Story tellingSoms is het wenselijk om minder gestuurd te evalueren op een sprint. Een goede vorm om dat te bewerkstelligen zijn de Rory Cubes. Deze dubbelstenen kennen allerlei verschillende tekeningen op de verschillende zijdes. De bedoeling is dat de gooier een verhaal vertelt op basis van de gegooide plaatjes. Doordat het aan de gooier zelf is om het plaatje te interpreteren, kunnen er allerlei verrassende inzichten aan het licht komen die normaliter achterwege bleven. Desondanks komt de inhoud toch gestructureerd aan bod, de focus blijft behouden op de voorafgaande sprint.

 

De Racewagen

RacewagenZorg voor een goede visual van een racewagen met een parachute en maak deze groot zichtbaar in de ruimte.

Alle teamleden schrijven ieder voor zich op een post-it:

 • Zaken die hen hebben afgeremd
 • Zaken die hen hebben doen versnellen

De teamleden plakken hun remmende factoren bij de parachute en de versnellende factoren bij de racewagen

Dankzij deze transparantie kan er toegewerkt worden naar clusters en is dat het beginpunt van de discussie om tot verbeteracties te komen

 

Inchecken op gevoelens

GevoelensSoms is het wenselijk om de gevoelsmatige kant ter sprake te brengen. Vaak is in teams niet zichtbaar hoe teamleden er gevoelsmatig in zitten en dat kan op langere termijn de nodige gevolgen hebben. Deze werkvorm kenmerkt zich door het transparant maken van de energie en gevoelens van het team.

 1. De Scrum Master tekent een horizontale tijdslijn onderaan het bord. Het begin van de lijn is de start van de sprint en het eind van de lijn is het eind van de sprint.
 2. Op de tijdslijn kunnen enkele belangrijke gebeurtenissen tijdens de sprint weergegeven worden
 3. Op de verticale as worden twee smileys getekend; een happy face en een sad face
 4. Bepaal welke onderwerpen aan bod dienen te komen, bijvoorbeeld proces, mensen, externe invloeden, interne invloeden en gebruik verschillende kleuren post-its voor deze onderwerpen
 5. Alle teamleden schrijven hun punten per onderwerp op de juiste kleur post-it en hangen deze vervolgens bij de juiste smiley.

 

De visualisatie vormt het inzicht voor de vervolgstappen en focuspunten waar het gehele team over kan discussieren.

 

Tuckman model

Tuckman

 

Het Tuckman model leent zich als een goed model dat inzicht geeft in de ontwikkeling van teams. Teams kenmerken zich immers door verschillende fasen en om als Scrum Master de juiste interventie te doen, is het noodzakelijk eerst inzicht te verkrijgen in welke kenmerkende gedragingen er zijn. Noodzakelijk is erbij te zeggen dat deze fasen niet lineair doorlopen worden, maar juist ook cyclisch. Het kan ook zijn dat een team al in een bepaalde fase zit maar af en toe kenmerken vertoond van een andere fase.

 

Tuckman onderscheidt de volgende fases met kenmerken:

1. Forming – vormen van het team

 • Kat uit de boom kijken
 • Actieve leider
 • Meegaande leden
 • Zoekende teamleden
 • Vertwijfeling over teamdoelen

 

2. Storming– stormen

 • Kritiek
 • Ik, ik ik
 • Vijandigheid
 • Coalitievorming
 •  Kibbelen

 

3. Norming – normeren

 • Overeengekomen afspraken
 • Consensus
 • Wij-gevoel
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheden
 • Heldere rolverdelingen

 

4. Performing – presteren

 • Oplossingsgericht
 • Verantwoordelijkheid
 • Verbinding
 • Resultaatgericht
 • Samenwerking

 

5. Adjourning – afscheid

 

Invulling van het team en interventies van de Scrum Master:

1. Forming:

 • Missie, visie en gezamenlijk teamdoel helder hebben
 • Zoeken naar overeenkomst teamrollen, duidelijkheid verantwoordelijkheden
 • Instructies, richtlijnen en basisbegrippen Scrum
 • De Scrum Master is in deze fase vooral sturend en neemt een rol van leraar/mentor aan

 

2. Storming:

 • Teamafspraken maken; rollen, routines
 • Team waarden gezamenlijk vaststellen
 • De Scrum Master is in deze fase vooral conflict navigator en faciliteert

 

3.  Performing

 • Nieuwe doelen
 • Kansen signaleren
 • Excellentie nastreven, high performance team
 • De Scrum Master neem in deze fase een observerende en coachende rol aan

 

Resultaat

Afspraken over verbeteringen op het gebied van mensen, relaties, processen, en faciliteiten.

 

Download de checklist voor de Sprint Retrospective meeting door op onderstaande afbeelding te klikken.

Scrum Retrospective Checklist

Andere checklists:

Scrum Master Ambities? In onze tweedaagse Scrum Master training dragen we kennis en ervaringen over die onmisbaar zijn voor het goed uitvoeren van de verantwoordelijkheid. De training wordt gemiddeld met een 8,6 beoordeeld en daar zijn we trots op.