Checklist Sprint Review Meeting

Op deze pagina vind je een checklist voor de Sprint Review meeting. De checklist is opgebouwd uit een aantal onderdelen: doel van de meeting, frequentie van de meeting, aanwezigen, benodigde voorbereidingen, activiteiten gedurende de meeting, en tenslotte het resultaat van de meeting. In de checklist worden de volgende afkortingen gebruikt:

O = Ontwikkelaars, PO = Product Owner, SM = Scrum Master.

NB: Een nette versie van de Sprint Review checklist kun je downloaden onder aan deze pagina.

Doel van de Sprint Review meeting

De Ontwikkelaars presenteert het gerealiseerde werk aan de Product Owner en stakeholders.

Frequentie van de Sprint Review meeting

Laatste dag van iedere Sprint

Aanwezigen bij de Sprint Review

 • Ontwikkelaars
 • Scrum Master
 • Product Owner
 • Stakeholders

Voorbereiding

 • De User Stories voldoen aan de definition of done (O)
 • Het team gebruikt niet meer dan 1 uur p.p. ter voorbereiding van de Sprint Review (O)
 • De Product Owner nodigt stakeholders uit voor de review (PO)
 • De Product Owner en de Ontwikkelaars bepalen wat er wel/ niet wordt gepresenteerd (PO + O)

Activiteiten

 • Alleen User Stories die volledig klaar zijn worden gepresenteerd aan Product Owner en stakeholders (O)
 • De Product Owner accepteert User Stories die klaar zijn (PO)
 • De Product Backlog wordt doorgenomen (PO)
 • Stakeholders en Scrumteam geven input voor de Product Backlog (PO)
 • De Velocity en Releaseplanning worden toegelicht (PO)

Resultaat

 • Gedeeld begrip van échte voortgang
 • User Stories uit huidige sprint zijn geaccepteerd door PO wanneer klaar
 • Incomplete User Stories zijn gesplitst of geheel teruggeplaatst op de Product Backlog
 • Product Backlog is klaar voor volgende sprint
 • Burndown Chart, Velocity, Releaseplanning en eventueel overige metrics zijn geüpdate

Download de checklist voor de Sprint Review meeting door op onderstaande afbeelding te klikken.

Checklist Sprint Review Meeting

Andere checklists:

Scrum Master Ambities? In onze tweedaagse Scrum Master training dragen we kennis en ervaringen over die onmisbaar zijn voor het goed uitvoeren van de verantwoordelijkheid. De training wordt gemiddeld met een 8,6 beoordeeld en daar zijn we trots op.