Eigenschappen / competenties van een goede Scrum Master

Het hoofddoel van een Scrum Master is om de Ontwikkelaars te laten excelleren in zelfsturend werken. De meest waardevolle eigenschap of competentie is dus het faciliteren van andermans groei. Hierbij focust de Scrum Master zich niet op een enkel Scrum team maar op de gehele organisatie.

Een Scrum Master is niet alleen iemand die weet wat Scrum is, maar hij is meer dan dat. Een goede Scrum Master focust zich op de lange termijndoelen en minder op de doelen die de volgende dag moeten worden bereikt. Een Scrum Master stimuleert lerend vermogen en persoonlijk leiderschap.

 

Ook interessant: Training in Persoonlijk Leiderschap bij de Zelforganisatie Fabriek, een dochteronderneming van Agile Scrum Group.

 

Dit doet de Scrum Master door zich als dienend leider op te stellen: het team op de eerste plaats en jezelf op de tweede. Maar welke competenties heeft de Scrum Master precies nodig? En wat zijn de 4 belangrijkste werkzaamheden van de Scrum Master?

de beste eigenschappen en competenties voor scrum masters

Eigenschappen / competenties van een goede Scrum Master

Als Scrum Master heb je de volgende competenties of eigenschappen nodig:

 • Je bent goed in luisteren. Dat betekent dat je bezig bent met wat anderen zeggen en niet met wat je zelf vindt.
 • Je kunt coachen. Om te kunnen coachen moet je je goed in kunnen leven in een ander. Hiervoor is empathisch vermogen nodig. Je wilt er alles aan doen om anderen te laten groeien.
 • Je bent bedreven in verandermanagement. Met Scrum gaan werken betekent een gedragsverandering. Gedragsveranderingen gaan nooit vanzelf. Hiervoor heb je geloof in de methodiek, overtuigingskracht, en doorzettingsvermogen nodig.
 • Je bent goed in organiseren. Als Scrum Master organiseer je een proces dat optimale communicatie binnen het scrumteam realiseert. Je faciliteert als het ware communicatie, waardoor resultaat bereikt kan worden.
 • Je kunt conflicten oplossen. Binnen ieder team ontstaan kleine en soms minder kleine conflicten. De Scrum Master maakt conflicten zo vroeg mogelijk bespreekbaar en zorgt ervoor dat we meningsverschillen achter ons kunnen laten.
 • Je bent niet bang om feedback te geven. Jouw team groeit alleen als je hen eerlijke feedback kunt geven. Dat is een belangrijke maar voor veel mensen spannende competentie om te ontwikkelen.
 • Je kunt goed uitleggen. Scrum is voor velen nieuw en een van de eigenschappen die je zeker nodig hebt als Scrum Master is het vermogen de methodiek op begrijpelijke wijze uit te leggen.

Scoor jezelf eens op deze bovenstaande punten (geef 1 tot maximaal 10 punten per eigenschap) en bepaal waar voor jou de meeste winst valt te behalen.

De 4 werkzaamheden van een effectieve Scrum Master

 1. Opleiden, daar begint het vaak mee. De Agile Mindset staat vaak haaks op hoe we vandaag de dag handelen in organisaties. De principes van Scrum zul je vaak moeten herhalen om jouw team tot volle wasdom te brengen.
 2. Je faciliteert Scrum Meetings. Om iedereen te overtuigen van de kracht van Scrum zullen de meetings goed gefaciliteerd moeten worden. Dat betekent dat iedere meeting een duidelijk doel heeft, een duidelijke agenda, en dat iedereen voorbereid aan de meeting start. Met deze competentie kun je een belangrijke meerwaarde leveren als Scrum Master.
 3. Team coaching, je helpt het Scrum team om steeds slimmer samen te werken. Je zorgt ervoor dat het team realistische tijdsinschattingen maakt en betrouwbare (deel)producten oplevert. Daarnaast stimuleer je het team om op een goede wijze samen met de Product Owner het Product Backlog te verwerken. Verder zorg je samen met het team dat er een werkomgeving is waarin maximaal kan worden gepresteerd. Tenslotte coach je de Product Owner hoe hij een Agile wijze van Product Management kan opzetten. Coaching is een competentie die je langzaam ontwikkeld. Alleen door veel oefening kun je dit perfectioneren.
 4. Je werkt samen met het management, HR en andere stakeholders om een organisatiecultuur te creëren om zo optimaal mogelijk met Scrum te kunnen werken. Hierbij leer je deze groepen allereerst wat Scrum is en wat het betekent voor de organisatie. Je legt hierbij uit wat hun rol wordt in deze nieuwe vorm van slim samenwerken.