Scrum Master Certificering

Mensen vragen zich vaak af welk Scrum Master certificaat zij dienen te behalen. Er zijn twee internationaal erkende certificaten, en allebei worden ze onderschreven door de bedenkers van Scrum en auteurs van de Scrum Guide, Ken Schwaber en Jeff Sutherland.

Er is geen goed of fout wanneer je moet kiezen tussen Certified Scrum Master (CSM) en Professional Scrum Master (PSM). Beide certificaten zijn evenredig geschikt om op je CV te plaatsen als bewijs van je kennis over Scrum. Je zal voor jezelf voor- en nadelen moeten afwegen van beide trainingen zoals dit op je eigen situatie van toepassing is. Bijvoorbeeld: in een twee daagse CSM training krijg je praktische ervaring, netwerk mogelijkheden met andere ‘Agilists’ en toegang tot een internationale expert. Een PSM training is aan de andere kant een snelle (alhoewel niet altijd makkelijke) en kosteneffectieve manier om een dergelijk certificaat te behalen.
Onderstaand vind je informatie om deze beslissing te vergemakkelijken.

Scrum certificering: Certified ScrumMaster (CSM) – Scrum Alliance

Om gecertificeerd te zijn moet je eerst een twee daagse training voltooien welke gegeven wordt door een Scrum Alliance geautoriseerde trainer. Het proces om een Scrum Alliance geautoriseerde trainer te worden is lang en best zwaar om een hoge standaard van trainingen te garanderen. Trainers moeten hun kennis, ervaring en training vaardigheden laten toetsen, en de trainingsinhoud zelf moet hiernaast goedgekeurd zijn voor wat betreft consistentie met de Scrum en Agile principes.

Hierdoor zijn er maar weinig trainers in Nederland die gecertificeerd zijn om de CSM training te geven, wat deze cursus daardoor relatief duur maakt. Echter, men kan verzekerd zijn dat een cursus van een Scrum Alliance geautoriseerde trainer gewoon goed is.

Binnen 90 dagen na de training dienen deelnemers een online examen af te ronden, deze is bij de prijs van de training inbegrepen. Het examen bestaat uit 35 meerkeuze vragen en juist/onjuist vragen, 24 vragen dienen correct beantwoord te worden om te slagen. De test duurt ongeveer een uur en kan afgerond worden in meerdere sessies. Men heeft hiernaast recht op één herkansing zonder extra kosten. Opeenvolgende herkansingen of pogingen na 90 dagen kosten $25 (ongeveer €22). Het CSM certificaat is inclusief een twee jarig lidmaatschap van Scrum Alliance. Zowel het CSM certificaat als het Scrum Alliance lidmaatschap dienen om de twee jaar vernieuwd te worden met een bijdrage van $100 (ongeveer €90).

Scrum certificering: Professional Scrum Master (PSM) – Scrum.org

Voor het Professional Scrum Master certificaat is het niet verplicht om eerst een training te volgen, bijvoorbeeld als je zelf al veel kennis hebt door bijvoorbeeld zelfstudie of praktijkervaring. Je kan dan direct het PSM examen doen om je Scrum kennis en vaardigheden te laten certificeren.

Er zijn drie niveaus in PSM (foundation, intermediate en advanced) die gebaseerd zijn op de Scrum Guide. Het PSM examen bestaat uit 80 meerkeuze vragen (met één of meer correcte antwoorden) en juist/onjuist vragen. Men dient 85% juist te hebben om te slagen. Deze test duurt precies 60 minuten en hoewel het een open boek examen is heeft je wel een uitgebreide kennis van de Scrum Guide nodig om te slagen voor het Examen. Er zijn wel gratis online proefexamens beschikbaar om je kennis voorafgaand aan het examen te kunnen testen.

De kosten voor de examens zijn momenteel:

PSM I: $150 (ongeveer €135)
PSM II: $250 (ongeveer €225)
PSM III: $500 (ongeveer €445)

Er zijn geen kosten verbonden aan de vernieuwing van een PSM certificaat. Het certificaat blijft dus gewoon geldig.

Zowel Scrum Alliance als Scrum.org verzorgen andere certificaten om je Scrum kennis en expertise uit te breiden (bijv.: certificering voor Product Owner, ontwikkelaars en coaches).

Nieuw: Nederlandse Scrum certificering: Agile Business Advanced – Facilitating the Process

Het International Institute for Agile Business Certification (IIABC.org) biedt Scrum examens aan die zich richten op het gebruik van Agile buiten de IT. Dit betekent dat alle IT termen die in de andere examens voorbijkomen, in de examens van IIABC.org zijn vervangen. Hierdoor zijn de examens breder toegankelijk gemaakt. IIABC.org is een initiatief van Agile Scrum Group. Deze examens kan je doen op 3 verschillende niveaus en ze zijn zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar:

Hierbij staat de “Facilitating the Process” gelijk aan Scrum Master niveau en is Maximizing Value bedoeld voor het examineren van aankomend Product Owners.

Mogelijk heb je ook gehoord van alternatieve Agile certificeringen en trainingen en vraag je je af af wat deze bieden en waar ze verschillen. Terwijl CSM en PSM specifiek voor Scrum zijn, behandelen deze opties Agile meer in het algemeen en zijn deze veelal duurder. Alternatieve opties welke beschikbaar in Nederland zijn:
* PMI-ACP: Aangeboden door het Project Management Instituut. Vereist training, ervaring en voltooiing van een examen.
* AgilePM: Aangeboden door APMG International. Vereist training of zelfstudie om het examen te halen.
* PRINCE2 Agile: Vereist training en het behalen van een examen.