Oefen examen antwoorden

Hieronder de antwoorden op deze 10 oefenvragen uit het officiële Scrum.org Scrum master examen (PSM 1):

1. D
De duur van een Sprint staat vast en kan niet korter of langer gemaakt worden.

2. C
Scrum vereist een waardevermeerdering om uitgebracht te kunnen worden. Dit is een waardevermeerdering van het product. Van veel teams die aan een enkel product werken wordt verwacht dat zij een dergelijke waardevermeerdering kunnen opbrengen.

3. A
Scrum is gebaseerd op een empirisch ‘procescontrole’ theorie, ofwel empirisch. Empirisch beweert dat kennis afkomstig is van ervaring, en beslissingen gemaakt worden op basis van wat bekend is.

4. B
Sprint Review is een 4-urige ‘time-boxed’ vergadering voor Sprints van een maand. Voor kortere Sprints is dit onderdeel doorgaans korter.

5. B
Het aantal Ontwikkelaars is één team is klein genoeg om agile te blijven, maar groot genoeg om significant werk te kunnen verzetten. Een team van Ontwikkelaars met minder dan drie leden vermindert interactie en resultaten. Een team met meer dan negen leden vereist simpelweg te veel coördinatie.

6. C
De Ontwikkelaars bestaan uit experts die een potentieel op te leveren increment van een product leveren aan het einde van elke Sprint. De  Ontwikkelaars zijn functie overschrijdend en bezitten alle vaardigheden die nodig zijn voor een increment.

7. C
Scrum is gebaseerd op de empirische procescontrole theorie, ofwel empirisme. Empirism beweert dat kennis afkomstig is van ervaring, en beslissingen gemaakt worden op basis van wat bekend is. Drie pilaren garanderen elk implementatie van empirische procescontrole: transparantie, inspectie en adaptatie.

8. D
De Scrum Master verzekerd dat de vergadering plaatsvindt, maar de Ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor het verloop van de dagelijkse Scrum. De Scrum Master leert de Ontwikkelaars om de dagelijkse Scrum binnen een 15 minuten Time box te houden. Hiernaast handhaaft de Scrum Master de regel dat alleen de Ontwikkelaars meedoen aan de dagelijkse Scrum.

9. A, C
Het hart van Scrum is een Sprint; een Time box van een maand of minder met als doel het creëren van een potentieel uit te brengen product dat voldoet aan de Definition of done. Dit geldt voor iedere sprint.

10. A
De Product Owner is de enige person die de Product Backlog beheerd. Dit houdt in dat de Product Backlog zichtbaar, transparant & duidelijk is en toont waar het Scrum team vervolgens aan zal werken.

Bij een officieel Scrum.org Scrum Master examen mag je maximaal 15% van de vragen fout hebben. Dit zou betekenen dat je eigenlijk maar 1 vraag fout mag hebben in dit oefen examen.